Johanna Lundmark

Kort presentation

Kommunikation och skolsamverkan är en enhet inom kansliet för naturvetenskap och teknik som jobbar på uppdrag av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Jag är sekreterare i

  • teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkansberedning
  • teknisk-naturvetenskapliga fakulteten fakultetskollegium
  • SciFest styrgrupp

Biografi

Vi jobbar med kommunikation och skolsamverkansfrågor. Det innebär bl.a. rekrytering av studenter, marknadsföring och alumnfrågor. Vi arbetar med att informera om forskning och utbildning samt internkommunikation. En viktig målgrupp är barn och ungdomar och vi har ett flertal projekt som syftar till att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap samt breddad rekrytering.

Vi stöttar institutioner och program inom vetenskapsområdet med kommunikation i olika former, samt samordnar kommunikationen inom fakulteten.

Jag är även sekreterare i samverkansberedningen och handlägger frågor om kommunikation och samverkan för fakulteten/vetenskapsområdet.

Kontakta mig så får du veta mer!

Johanna Lundmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin