Anders Brantnell

Affilierad Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Hälsovetenskap och e-hälsa

Mobiltelefon:
072-999 98 25
E-post:
anders.brantnell@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
medicine doktor

Kort presentation

Jag är forskare och lärare på institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Jag är även associerad till institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag forskar om utveckling och implementering av nya innovationer i hälso- och sjukvården. Jag fokuserar på ett antal olika kliniska- och teknikområden såsom psykologisk behandling, additiv tillverkning inom livsvetenskaper (ex. kardiologi och tandvård) och digitalisering i sjukvården.

Nyckelord

 • additive manufacturing
 • cardiology
 • collaboration university-society
 • dentistry
 • e-health
 • healthcare
 • implementation
 • innovation management
 • institutional logics
 • mental health
 • organizational behavior

Biografi

Jag började min karriär på Uppsala universitet kring 2010 när jag anställdes som projektkoordinator i ett forskningsprogram på medicinsk fakultet som syftade till att utveckla, validera och implementera internet-baserade stödprogram för patienter med kroppsliga sjukdomar såsom cancer och hjärtinfarkt. Jag blev så småningom doktorand på medicinsk fakultet och skrev min avhandling om implementering av medicinska innovationer. Jag noterade att det produceras mycket forskning som kan bidra till bättre hälsa för patienter men lite av det implementeras i sjukvården. Det finns ett antal hinder till implementering som täcker in olika perioder inklusive utveckling och introducering till sjukvården. Jag har sedan dess varit fascinerad av rollen som olika aktörer kan spela i processen att utveckla och implementera innovationer i sjukvården samt hur olika faktorer påverkar dessa processer.

Syftet med min forskning är att förstå och förklara processerna kring utveckling och implementering av innovationer i sjukvården och genom detta bidra till en bättre sjukvård. Huvudområdet för min forskning är innovation och entreprenörskap. Inom detta huvudområde, studerar jag exempelvis partnerskap som syftar till att förbättra sjukvården, företag och start-up som jobbar inom vissa kliniska områden såsom tandvård och kardiologi och olika yrkeskategorier i sjukvården som ska använda innovationerna. Jag bygger min forskning dels på organisatoriska teorier såsom institutionella logiker och dels på implementeringsteorier och ramverk såsom intervention mapping. Jag använder både kvalitativa och kvantitativa metoder i min forskning. Jag är även ställföreträdande föreståndare för en arbetsgrupp inom ett kompetenscenter kring additiv tillverkning i livsvetenskaper. Min arbetsgrupp fokuserar på implementering och business modeller i additiv tillverkning.

Läs mer om kompetenscentret här.

Forskning

Huvudsakliga forskningsprojekt

Jag forskar om innovation och entreprenörskap och inom detta område har jag tre huvudsakliga spår som jag fokuserar på: samverkan och innovation, med-tech innovation och implementering i sjukvården.

Samverkan och innovation

Min forskning kring detta spår handlar om partnerskap, institutionella logiker och värdeskapande.

2020 – Pågående. Development and running of multisectoral partnerships with focus on institutional logics

2021 – Pågående. Quantitatively measuring institutional logics in multisectoral partnerships

2021 – Pågående. Development and running of testbeds/innovation platforms with focus on business models and value creation. Läs mer om projektet här

Medicinteknisk (med-tech) innovation

Med-tech innovation står för medicinteknisk innovation. Inom detta spår fokuserar jag på innovationsprocesser utifrån företagens synpunkt.

2021 – Pågående. Additive manufacturing in dentistry

2020 – Pågående. Implementation of medical technology

Implementering i sjukvården

Min forskning kring implementering i sjukvården innefattar utveckling och implementering av nya lösningar utifrån sjukvårdens synpunkt.

2019 – Pågående. INVOLVERA. Development of a behavioural activation based guided self-help for depression in people with dementia living in the community

2021 – Pågående. Implementation of stepped care model in Swedish primary care

2021 – Pågående. Implementation of internet-based CBT in Swedish primary care

Jag är även intresserad av pedagogisk utveckling och forskar om inlärningsstilar och faktorer som påverkar inlärning.

2021 – Pågående. Employing micro-intervention to enhance learning in a masters’ course in engineering during COVID-19

2021 – Pågående. Förbättrad inlärning av grundläggande koncept och begrepp på en metodkurs genom kontinuerliga digitala tester

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Rapporter

Anders Brantnell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin