Simon Davidsson Kurland

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper; Vindenergi

Telefon:
018-471 83 71
E-post:
simon.davidsson@geo.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
ORCID:
0000-0003-0794-5536

Kort presentation

Jag undersöker hur man kan uppnå en omställning till mer hållbara energisystem. Ett viktigt forskningsintresse är att utforska olika tidsperspektiv på energiomställningar och betydelsen av teknisk förändring, särskilt sambanden mellan teknik och användning av naturresurser och utsläpp av växthusgaser. Min forskning har behandlat flera olika teknologier från olika delar av energisystemet, inklusive vindenergi, solceller, batterier och elfordon.

Nyckelord

 • critical raw materials
 • energy storage
 • energy system analysis
 • energy transition
 • energy transitions
 • green technology
 • interdisciplinarity
 • interdisciplinary research
 • macro-energy systems
 • natural resources
 • renewable energy
 • sustainable developement
 • technological change

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Simon Davidsson Kurland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin