David Naylor

Kort presentation

Jag är delprojektledare i projektet Ny webbplattform, där jag har huvudansvar för införandet av Sitevision på universitetets externa webb. Jag är också samordnare för webbredaktionen vid kommunikationsavdelningen och huvudredaktör för universitetets externa webb.

Nyckelord

  • externwebb
  • webbredaktionen
  • webbredaktör

Biografi

David Naylor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin