Nina Carlsson

Kort presentation

Jag är fil.dr i statsvetenskap och intresserad av frågor som rör medborgarskap, villkorad medborgarintegration, språkpolitik, minoritetspolitik, interna gränskontroller och återvandring/deportation. Mitt postdoktorprojekt (2023-2025) handlar om språkkrav i städer med språklig mångfald i Sverige, Danmark och Finland, och finansieras av Vetenskapsrådet. Från HT2023 till VT2025 är jag gästforskare vid Centre for Advanced Migration Studies, Köpenhamns universitet, och Migrationsinstitutet i Finland.

Nyckelord

  • bordering
  • citizenship
  • civic integration
  • linguistic justice
  • migration
  • national minorities

Biografi

Jag har tidigare varit verksam vid Södertörns högskola, Wiens Universitet och Karl Franzens-Universität i Graz, Österrike. Jag har även varit gästforskare vid Centre for the Study of Democracy and Diversity, Queen’s University, Kanada, och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Nina Carlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin