Rakel Eklund

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
rakel.eklund@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktiv hälsa

E-post:
rakel.eklund@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-9396-9800

Kort presentation

Rakel Eklund's forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av psykosociala stödinsatser för barnfamiljer i utsatta livssituationer (svår sjukdom, död och sorg). Med ett särskilt intresse för barns rättigheter, implementering av barnkonventionen, barns delaktighet och barns möjlighet att göra sig hörda i olika sammanhang.

Nyckelord

  • barn
  • barn och familj
  • psykosociala stödinsatser
  • sorg
  • specialistsjuksköterska
  • utsatta livssituationer

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Rakel Eklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin