Germán Salazar Alvarez

Universitetslektor i fasta tillståndets fysik vid Institutionen för materialvetenskap; Fasta tillståndets fysik

Telefon:
018-471 22 44
Mobiltelefon:
070-425 02 44
E-post:
german.salazar.alvarez@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala
Akademiska meriter:
Docent
ORCID:
0000-0002-0671-435X

Kort presentation

Gruppen studerar sambandet mellan funktionella egenskaper och detaljerad inslag hos nanomaterial såsom sammansättning och sammansättningsfördelning, partikel storlek och storleksfördelning, morfologi och morfologifördelning. Mer info på våran webbsidan.

Nyckelord

 • iron oxide
 • nanocellulose
 • nanoparticles
 • scattering
 • self-assembly

Biografi

Utbildad kemist hos Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) tog lic- och doktorsexamen I materialkemi hos Kungliga tekniska högskolan ( KTH) och fortsatte som postdoc i materialfysik på Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB), Institut Catalá de Nanotecnologia ( ICN, Bellaterra, Catalonia, Spain) och tillbaka på KTH. Jag blev forskare och gruppledare i materialkemi på Stockholms universitet med huvudfokus på självorganisering och funktionella egenskaper hos nanomaterial. 2019 blev jag universitetslektor i fasta tillståndets fysik vid UU.

Forskning

Summary

The emphasis of my research is devoted to the multimodal multiple length scale characterisation of sustainable nanomaterials such as nanocellulose or iron oxides and their connection to functional properties. For this, we employ the simultaneous acquisition of small-angle scattering and diffraction of neutrons or X-rays typically under operando/in-situ conditions.

Current research projects:

SSF project "Electrolysis for hydrogen as energy carrier"

 • Ann Cornell, KTH (PI)
 • Lars Pettersson, SU
 • Mats Johnsson, SU
 • Gunnar Henriksson, KTH

RÅC project "nPDFSAS: Simultaneous polarized SANS and NPDF methods to novel electrode nanomaterials"

 • Sabrina Disch (Co-PI), Uni Duisburg-Essen
 • Earl Babcock, Forschungszentrum Jülich (FZJ)
 • Mikhail Feygenson, FZJ and ESS
 • Tomás Plivelic, MAX IV
 • Peter Svedlindh, UU
 • Mario Valvo, UU

SwednESS project "Magnetically tunable assembly of nanoparticles into ordered arrays"

 • Max Wolff, UU
 • Alexei Vorobiev, UU-ILL
 • Peter Svedlindh

PRISMAS project "Magnetically tunable assembly of nanoparticles into ordered arrays"

 • Tomás Plivelic, MAX IV
 • Tapati Sarkar, UU

Publications

A list of publications can be found at my Google scholar profile.

Current group members:

Former UU-group members:

 • Priyanka Nehla (Postdoc UU 2021-2023) - currently on maternal leave.
 • Olga A. Adanakova (PhD student UU 2021-2022 )
 • Martin Kapuscinski (Postdoc UU 2021-2023) - currently at Coherent AB
 • Hyeyun Kim (Postdoc UU 2022) - currently at KIST, South Korea

Former SU-group members:

 • Under construction

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Germán Salazar Alvarez

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin