Magnus Wolke

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi; Kärnfysik

Telefon:
018-471 38 96
E-post:
magnus.wolke@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin