Pia Cederholm

Kort presentation

Efter mer än tjugo år som gymnasielärare och nästan lika många år som läromedelsförfattare tog jag klivet över till forskningen. Jag undervisar nu på lärarutbildningen samtidigt som jag ägnar mig åt doktorandstudier i didaktik. Min forskningsmiljö i Uppsala är STOLP, Studier av språkliga praktiker. Tillsammans med nio andra doktorander från Uppsala, Malmö och Södertörn deltar jag under fem år i forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering.

Nyckelord

 • andraspråksinlärning
 • critical discourse analysis
 • discursive writing
 • diskursanalys
 • diskursivt skrivande
 • educational materials
 • flerspråkighet
 • gymnasieskolan
 • l2 writing
 • läromedel
 • läromedelsanalys
 • multilingualism
 • second language acquisition
 • skrivundervisning
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • swedish
 • swedish as a second language
 • systemic functional linguistics
 • textbook analysis
 • textbooks
 • upper secondary school
 • writing education

Forskning

I min doktorsavhandling undersöker jag diskurser kring svenska som andraspråk på gymnasiet och komvux, särskilt diskurser som berör skrivandet i olika språkliga praktiker, från läromedel till elevtexter.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Konferenser

Pia Cederholm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin