Jörgen Mattlar

Akademiska meriter:
FD
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik verksam inom förskollärar- och ämneslärarprogrammen/KPU vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Undervisningen och kursledarskap gäller Vetenskapsteori och forskningsmetodik i förskollärarprogrammet samt kurserna Ledarskap och Utvecklings- och utvärderingsarbete i KPU/ämneslärare.

Jörgen Mattlar är excellent lärare samt mentor i högskolepedagogik och åtar sig gärna mentorsuppdrag.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Jörgen Mattlar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin