Juan de Santiago

Universitetslektor , docent vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 31 73
E-post:
juan.santiago@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Juan de Santiago

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin