Lena Kilander

Professor i geriatrik förenad med befattning som överläkare UAS vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Klinisk geriatrik

E-post:
lena.kilander@uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA
Akademiska meriter:
leg. läk., DMSc

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin