Sten Hagberg

Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0001-7239-1221

Kort presentation

Professor i kulturantropologi som bedriver forskning i Burkina Faso (sedan 1988) och Mali (sedan 2008). Doktorsavhandlingen (1998) handlar lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Tematiskt har jag studerat etnicitet, lokalpolitik, demokrati, massmedier, utveckling, fattigdom, folklig kamp och säkerhet. Metodfrågor är ett fokus. Jag är föreståndare för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet och undervisar i afrikastudier och kulturantropologi.

Nyckelord

  • africa
  • anthropology
  • ethnography
  • everyday politics
  • human security
  • methodology
  • west africa

Forskning

Sedan 1988 har jag bedrivit fältforskning i Burkina Faso och sedan 2008 också i Mali. År 1998 disputerade jag på en avhandling om lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Under åren har jag arbetat med en rad olika inriktningar inom antropologin: utveckling och fattigdom, etnicitet och historia, metod och metodutveckling, massmedia och offentlig debatt, säkerhet underifrån och folklig mobilisering. Regionalt arbetar jag med särskilt fokus på Burkina Faso och Mali. Genom att driva en mängd olika projekt i Mocambique har jag också kommit att arbeta även i det landet. Genom åren har jag handlett - eller handleder fortfarande - doktorander som forskat i Ghana, Uganda, Rwanda, Burkina Faso, Mocambique, Niger, Senegal, Sierra Leone, Bolivia och Mali.

Idag handlar min forskning handlar om politisk kultur, kommundemokrati, utveckling och folklig kamp. Under senare år har även säkerhetsfrågor, i synnerhet hur osäkerhet upplevs och hanteras av medborgarna, blivit centrala. Jag arbetar med metodfrågor, inte minst hur vi antropologer kan arbeta i team och samarbeta både empiriskt, i fältarbete, och analytiskt, i skrivandeprocessen.

Sedan dess start 2012 har jag lett Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet: 2011-17 var jag ordförande och sedan den 1 juli 2017 är jag föreståndare för detta tvär- och mångvetenskapliga centrum, som omfattar universitetets alla nio fakulteter.

Jag är grundare och chefredaktör (tillsammans med Göteborgsantropologen Jörgen Hellman) för tidskriften kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology, en tidskrift som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Jag har rådgivare till Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och Internationellt Centrum för Lokaldemokrati (ICLD).

Jag leder forskningslabbet Laboratoire d'Anthropologie Comparative, Engagée et Transnationale (LACET), som är ett initiativ grundat av burkinska, maliska och svenska kolleger för att skapa en gemensam forskningsmiljö kring engagerad antropologi. Mer infomation om LACET på engelska här.

Idag sker min undervisning mest på forskarutbildningen, som handledare för doktorander och som forskningsledare. Under perioden 2017-22 leder jag flera forskningsprogram i Mocambique där fem doktorander i kulturantropologi från Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo kommer att utbildas på Uppsala universitet. Under 2018-22 ledde jag Burkina Faso seen from below i samarbete med Institut des Sciences des Sociétés i Ouagadougou, Burkina Faso. Sedan 2022 leder jag Citizen Perspectives on Societal Challenges in Mali, ett femårigt program som bedriver engagerad forskning om samhällsproblem och utvecklar partnerskap mellan svenska och maliska forskningsteam. Ett annat pågående program är Decolonizing Research Methodologies, som syftar till att bygga upp en forskarskola mellan burkinska, maliska, svenska och tanzanska universitet.

Genom åren har jag varit aktiv i en rad organisationer och sällskap. 2007-2013 var jag ordförande för Association pour l'anthropologie du changement social et du développement (APAD). Under fyra år (1 januari 2014-31 december 2017) var jag ordförande för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). Jag var inkommande president (2017-20) och är president (2020-23) för Mande Studies Association (MANSA).

Jag framträder regelbundet i olika medier, eftersom jag anser att det är så viktigt att nå ut med antropologisk kunskap.

När det gäller grundutbildningen undervisar jag numera främst på Afrikanistik 30hp, men gör varje termin inhopp inom de ordinarie kurserna i kulturantropologi. Jag tycker om att undervisa och har även varit på ERASMUS-utbyte på universitet i Belgien, Danmark, Frankrike, Tunisien och Tyskland.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Sten Hagberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin