Anna Jonsson Cornell

CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0001-5061-9045

Kort presentation

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt. Hon är grundare av Människorättskliniken vid Juridiska institutionen och sedan 2020 generalsekreterare för IACL-IADC. Hennes senaste publikation Rättsstatens principer behandlar den mycket aktuella frågan om olika utmaningar mot rättsstaten och vilken roll internationella och regionala organisationer kan spela för att utveckla och skydda rättsstatens principer.

Nyckelord

 • comparative constitutional law
 • constitutional law
 • demokrati
 • eu constitutional law
 • eu konstitutionell rätt
 • eurasian studies
 • eus lagstiftningsprocess
 • grundlagstolkning
 • internationell rätt
 • ipmihr010
 • komparativ konstitutionell rätt
 • konstitutionell rätt
 • människohandel
 • mänskliga rättigheter
 • personlig integritet
 • polisiärt samarbete
 • russian constitutional law
 • rysk konstitutionell rätt
 • ryssland
 • rättsstat
 • subsidiaritetsprincipen

Biografi

Anna Jonsson Cornell är professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt. Hon är medlem av Europarådets anti-tortyrkommitté och Academia Europaea. 2016 grundade Cornell MR-kliniken vid Juridiska institutionen. Mellan september 2010 och januari 2015 var hon forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa och mellan 2018 och 2023 var hon prodekan för Juridiska fakulteten med ansvar för forskning och forskarutbildningen. Jonsson Cornell har en bakgrund som östeuropaforskare med särskild fokus på demokrati och mänskliga rättigheter i det forna Sovjetunionen, särskilt rysk konstitutionell rätt. Hon har även forskat och publicerat om transnationell rätt med fokus på organiserad brottslighet och människohandel samt polisiärt samarbete inom EU. Under 2009 tjänstgjorde hon som expert på Rikspolisstyrelsen. Hennes senaste publikation Rättsstatens principer behandlar den mycket aktuella frågan om olika utmaningar mot rättsstaten och vilken roll internationella och regionala organisationer kan spela för att utveckla och skydda rättsstatens principer.

Externa uppdrag

Ledamot av Sveriges advokatsamfunds utbildningsnämnd (2023-)

Ledamot av styrelsen för Demokrati och högre utbildning (2023-)

Medlem av Europarådets anti-tortyrkommitté (CPT) (2022-)

Generalsekreterare för International Association of Constitutional Law (2020-)

Styrelsemedlem, Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) (2018-2023)

Medlem av styrgruppen för Uppsala forum för Demokrati, Fred och Rättvisa (2018-2024)

Medlem av Internationaliseringsrådet (2018-2023)

Medlem av elektorsförsamlingen Hum-Sam (2018-)

Ordförande för Centrum för polisforskning (2017-2022)

Ordförande för Svenska avdeldningen av Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt (2016-)

Ledamot av Martin H:son Holmdahls stipendienämnd (2014-2023)

Ledamot av styrgruppen för Forum för Kinastudier (2014-2017)

Medlem av Folke Bernadotte Akademins forskararbetsgrupp om Rättsstatsuppbyggnad (2010-2023)

Styrelseledamot Civil Rights Defenders (2005-2020)

Forskningsledare för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, (2010-2015)

Medlem av internationella vetenskapliga komittén för ICCEES VIII world congress 2010

Interna uppdrag

Ordförande för forskningsutskottet och prodekan, Juridiska fakulteten (2018-2023)

Ledamot av Fakultetsnämnden (ht 2017)

Ledamot av utbildningsutskottet (2011-2017)

Ledamot av bedömningskommittén för antagning till forskarutbildningen (2015-2017)

Undervisning

Security and Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Konstitutionell rätt (kursansvarig och lärare)

Terminskurs 1 (lärare)

Comparative Constitutional Law (kursansvarig och lärare)

Forskningshandledning

Huvudhandledare för Linnea Gullholmer (2022-)

Huvudhandledare för Giulia Meo (2021-)

Huvudhandledare för Anni Carlsson (fd Kolehmainen) (2016-)

Huvudhandledare för doktorand Åsa Elmerot (2010-2017)

Huvudhandledare för Tom Mulisa (2015-2023)

Biträdande handledare till Yaffa Epstein (2014-2017)

Biträdande handledare till Einar Delfrate

Biträdande handledare till William Underwood (2020-2024)

Biträdande handledare Ausra Padskocimaite (2022-)

Utmärkelser

Lovande Innovationsprojekt (2017)

Martin H:son Holmdahl priset för arbete med mänskliga rättigheter (2008)

Nominerad av rektor för Uppsala universitet till Pro Futura (2007)

von Bahr priset för förtjänstfull doktorsavhandling (2005)

STINT doktorandstipendium (2002-2003)

Gästforskarvistelser utomlands

Georgetown Law School, Institute for National Security and Law, Georgetown University, Washington D.C., hösten 2016, våren 2017.

International Chair, LUISS Guido Carli University, Rom, april 2016.

Department of European and Eurasian Affairs vid The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D.C., hösten 2013.

Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, American University, Washington D.C., våren 2006.

Institutet för stat och rätt, Ryska vetenskapsakademin, Moskva, 2002-2003.

Washington College of Law, American University, Washington D.C., hösten 2003.

Medlemskap

Academia Europaea

Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning

Nordiskt administrativt förbund

International Association of Constitutional Law

International Society of Public Law

Svenska avdelningen för Nordiska sällskapet för konstitutionell rätt

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning

Intresseområden

Konstitutionell rätt, komparativ konstitutionell rätt, EU:s konstitutionella rätt, internationella socialiseringsprocesser, demokrati och rättsstatlighet, nationell säkerhet, krisberedskap, transnationell rätt, människohandel, polisrätt, ssk. internationellt och europeiskt polissamarbete, integritetsfrågor, mänskliga fri- och rättigheter, tvärvetenskaplig forskning.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Anna Jonsson Cornell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin