Shirin Ahlbäck Öberg

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen; Forskare och lärare

Telefon:
018-471 33 39
Fax:
018-471 34 09
E-post:
Shirin.Ahlback@statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Atterbomska huset, Valvg.4
Akademiska meriter:
FD
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Shirin Ahlbäck Öbergs forskning rör granskningen och styrningen av den offentliga verksamheten (förvaltningspolitik). Hon har även forskat om villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän, hur rådande styrningsparadigm påverkat styrningen av universitet och högskolor samt de offentliga professionernas ställning under New Public Management. Hon har omfattande erfarenhet av att undervisa på alla nivåer. Hon är ofta anlitad som expert och var ledamot i den svenska Coronakommissionen 2020–2022.

Biografi

Shirin Ahlbäck Öberg disputerade i statskunskap 1999. Hon tilldelades ett postdoc-stipendium av Skytteanska stiftelsen 1999. 2001 erhöll hon en forskarassistenttjänst, och 2007 anställdes hon som universitetslektor i statskunskap. Idag är hon professor i statskunskap. Hennes forskning har i första hand rört granskningen och styrningen av den offentliga verksam­heten, dvs. har haft en tydlig förvaltningspolitisk inriktning. Hon har även forskat om villkoren för toppolitiker och högre tjänstemän i ett jämför­ande perspektiv, de offentliga professionernas ställning under New Public Management, hur rådande styrningsparadigm påverkat styrningen av universitet och högskolor samt även lämnat bidrag inom representationsforskning. Hon har handlett fem forskarstudenter till doktorsexamen (vid tre av universitetets nio fakulteter).

Uppdrag och styrelsearbete inom Uppsala universitet:

 • Ordförande för CESAR – centrum för socialt arbetes styrelse (2021- )
 • Ledamot av styrelsen för forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning (2021- )
 • Ordförande för Universitetskollegiet (permanent hörandeförsamling) (2019-2021)
 • Suppleant i elektorsförsamling för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet (2019–2021).
 • Suppleant för lärarledamot i Konsistoriet (2017- )
 • Ordförande för hörandeförsamlingen (2017).
 • Prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (2011-2017),
 • T.f. dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (januari-mars 2012)
 • Ordförande för styrgruppen för Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa (2014-2017)
 • Ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp för lektorsärenden (2011-2017)
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kvalitetsgrupp (2011-2017)
 • Styrelseordförande för Uppsala Center for Labor Studies (2011-2017)
 • Ledamot av Uppsala universitets Kvalitetsråd (2012-2014)
 • Biträdande prefekt, Statsvetenskapliga institutionen (2009-2011)
 • Suppleant i elektorsförsamling för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet (2009–2011 samt 2014–2016).
 • Ledamot av Akademiska senaten (2008-2011)
 • Ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (2008-2011)
 • Ordförande för Samhällsvetenskapliga fakultetens Kommitté för lika villkor (2008-2011)
 • Ledamot av Forskningsetiskt forum (2003-2005)
 • Ledamot av den Akademiska senaten, Uppsala universitet, 2008–2011.
 • Ledamot av styrelsen för Forskningsetiskt forum (FEF), Uppsala universitet 2003–2005.
 • Ledamot av elektorsförsamling för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Uppsala universitet (2002–2004).

Uppdrag och styrelsearbete utanför Uppsala universitet:

 • Expert i Utredningen om statens samverkan med kommunsektorn (2022–).
 • Extern ledamot av Universitetet i Bergens styrelse (2021–2025).
 • Ledamot av Coronakommissionen (2020–2022).
 • Delegat av Tillitsdelegationen (statlig utredning) (2019–2020).
 • Ordförande Tillitsdelegationens vetenskapliga råd (2019).
 • Ledamot av Tillitsdelegationens vetenskapliga råd (2018–2019).
 • Arbetande ledamot av Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU), (2017–).
 • Ledamot av Riksrevisionens vetenskapliga råd (2016- )
 • Ledamot av Statskontorets vetenskapliga råd (2015- )
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om mål- och resultatstyrning (2012-2014)
 • Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis (ESOs) styrelse (2007-2013)
 • Styrelseledamot i Nordiska Administrativa För­bundets svenska av­delning (2005–2011)
 • Ledamot av Valmyndighetens nämnd (2002-2011)
 • Ledamot av expertgrupp vid riksdagens uppföljning av riksrevisionsreformen (2007-2009)
 • Ledamot av Rikspolisstyrelsens Etiska råd (2004–2009)
 • Ledamot av Riksbankens Jubileumsfonds Områdesgrupp för forskning om offentlig ekonomi styrformer och ledarskap (2004-2009)
 • Ledamot av Statens kompetens- och kvalitetsråd referensgrupp för forskare och praktiker (2002-2004)
 • Expert i Riksdagskommittén i den del (III) som be­handlade Uppföljning, utvärdering och revision (1999-2000)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Dataset

Övrigt

Shirin Ahlbäck Öberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin