Ämnen

Astronomi och dess inriktningar

Astronomi (TNASTR00, FD)

Astronomy

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för astronomi

Inriktning: Astrofysik (TNASTR01, FD)

Astrophysics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för astronomi med inriktning mot astrofysik

Astronomi och astrofysik

Astronomi och astrofysik (TNASTR02, FD)

Astronomy and Astrophysics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för astronomi och astrofysik

Beräkningsvetenskap och dess inriktningar

Beräkningsvetenskap (TNBEVE00, FD/TD)

Scientific Computing

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Maya Neytcheva
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för beräkningsvetenskap

Inriktning: Numerisk analys (TNBEVE01, FD/TD)

Numerical analysis

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Ken Mattsson
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys

Bioinformatik

Bioinformatik (TNBIIN00, FD/TD)

Bioinformatics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Bengt Persson
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för bioinformatik

Biokemi

Biokemi (TNBIKE00, FD/TD)

Biochemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mikael Widersten
 • Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen

Allmän studieplan för biokemi

Biologi och dess inriktningar

Biologi (TNBIOL00, FD)

Biology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi

Inriktning: Ekologisk botanik (TNBIOL02, FD)

Ecological Botany

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jon Ågren
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot ekologisk botanik

Inriktning: Evolutionär funktionsgenomik (TNBIOL24, FD)

Evolutionary Functional Genomics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Martin Lascoux
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik

Inriktning: Evolutionär genetik (TNBIOL05, FD)

Evolutionary Genetics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Vaishali Katju
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär genetik

Inriktning: Evolutionär organismbiologi (TNBIOL23, FD)

Evolutionary Organismal Biology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Per Ahlberg
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi

Inriktning: Jämförande fysiologi (TNBIOL08, FD)

Comparative Physiology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Åsa Mackenzie
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot jämförande fysiologi

Inriktning: Limnologi (TNBIOL09, FD)

Limnology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot limnologi

Inriktning: Miljötoxikologi (TNBIOL27, FD)

Environmental Toxicology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Joëlle Rüegg
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot miljötoxikologi

Inriktning: Mikrobiologi (TNBIOL10, FD/TD)

Microbiology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Staffan Svärd
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot mikrobiologi

Inriktning: Molekylär bioteknik (TNBIOL11, TD)

Molecular Biotechnology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Johan Elf
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär bioteknik

Inriktning: Molekylär evolution (TNBIOL13, FD/TD)

Molecular Evolution

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Siv Andersson
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot molekylär evolution

Inriktning: Människans evolution och genetik (TNBIOL28, FD)

Human Evolution and Genetics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mattias Jakobsson
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot människans evolution och genetik

Inriktning: Populationsbiologi (TNBIOL17, FD)

Population Biology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jacob Höglund
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot populationsbiologi

Inriktning: Strukturbiologi (TNBIOL18, FD/TD)

Structural Biology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Stefan Knight
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot strukturbiologi

Inriktning: Systematik (TNBIOL25, FD)

Systematics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Eklöv
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot systematik

Inriktning: Zooekologi (TNBIOL21, FD)

Animal Ecology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Qvarnström
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zooekologi

Inriktning: Zoologisk bevarandebiologi (TNBIOL26, FD)

Animal Conservation

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Qvarnström
 • Institutionen för ekologi och genetik, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zoologisk bevarandebiologi

Inriktning: Zoologisk utvecklingsbiologi (TNBIOL22, FD)

Animal Development

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Elena Jazin
 • Institutionen för organismbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för biologi med inriktning mot zoologisk utvecklingsbiologi

Datavetenskap och dess inriktningar

Datavetenskap (TNDAVE00, FD/TD)

Computer Science

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Stefanos Kaxiras
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Di Yuan
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap

Inriktning: Databasteknik (TNDAVE04, FD/TD)

Database Technology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Di Yuan
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot databasteknik

Inriktning: Datavetenskapens didaktik (TNDAVE05, FD/TD)

Computing Education Research

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Eckerdal
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik

Inriktning: Datorkommunikation (TNDAVE01, FD/TD)

Computer Communication

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Stefanos Kaxiras
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot datorkommunikation

Inriktning: Inbyggda system (TNDAVE06, FD/TD)

Embedded Systems

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Wang Yi
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot inbyggda system

Inriktning: Människa-datorinteraktion (TNDAVE02, FD/TD)

Human-Computer Interaction

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mike Hazas
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling

Datoriserad bildbehandling (TNDBIB00, TD)

Computerised Image Processing

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Ingela Nyström
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för datoriserad bildbehandling

Elektroteknik och dess inriktningar

Inriktning: Nätverksbaserade inbyggda system (TNELTE06, TD)

Networked Embedded Systems

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Thiemo Voigt
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot nätverksbaserade inbyggda system

Inriktning: Reglerteknik (TNELTE01, TD)

Automatic Control

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Alexander Medvedev
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

Inriktning: Reglerteknik (TNELTE02, TD)

Automatic Control

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot reglerteknik

Inriktning: Signalbehandling (TNELTE04, TD)

Signal Processing

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Subhrakanti Dey
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Inriktning: Signalbehandling (TNELTE03, TD)

Signal Processing

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: David Sumpter
 • Institutionen för informationsteknologi, matematisk-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Fysik och dess inriktningar

Fysik (TNFYSI00, FD/TD)

Physics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mattias Klintenberg
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik

Inriktning: Astrofysik (TNFYIS01, FD)

Astrophysics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Oleg Kochukhov
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot astrofysik

Inriktning: Atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik (TNFYIS02, FD)

Atomic, Molecular and Condensed Matter Physics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mattias Klintenberg
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik

Inriktning: Biofysik (TNFYSI03, FD)

Biophysics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: David van der Spoel
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot biofysik

Inriktning: Fysikens didaktik (TNFYSI05, FD)

Physics Education

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Urban Eriksson
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot fysikens didaktik

Inriktning: Rymd- och plasmafysik (TNFYSI08, FD/TD)

Space and Plasma Physics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Yuri Khotyaintsev
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik

Inriktning: Tillämpad kärnfysik (TNFYSI09, FD)

Applied Nuclear Physics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Stephan Pomp
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik

Geofysik och dess inriktningar

Inriktning: Fasta jordens fysik (TNGEFY01, FD)

Solid Earth Physics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Alireza Malehmir
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik

Inriktning: Seismologi (TNGEFY02, FD)

Seismology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Alireza Malehmir
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geofysik med inriktning mot seismologi

Geovetenskap och dess inriktningar

Inriktning: Historisk geologi och paleontologi (TNGEVE03, FD)

Historical Geology and Palaeontology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jorijntje Henderiks
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi

Inriktning: Miljöanalys (TNGEVE05, FD/TD)

Environmental Analysis

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Giuliano Di Baldassarre
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot miljöanalys

Inriktning: Mineralogi, petrologi och tektonik (TNGEVE06, FD)

Mineralogy, Petrology and Tectonics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Lazor
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik

Inriktning: Naturgeografi (TNGEVE07, FD)

Physical Geography

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Veijo Pohjola
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för geovetenskap med inriktning mot naturgeografi

Hydrologi

Hydrologi (TNHYDR00, FD/TD)

Hydrology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Fritjof Fagerlund
 • Institutionen för geovetenskap, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för hydrologi

Kemi och dess inriktningar

Kemi (TNKEMI00, FD)

Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Streuff
 • Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi

Kemi (TNKEMI14, FD)

Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Sascha Ott
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi

Inriktning: Analytisk kemi (TNKEMI01, FD)

Analytical Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jonas Bergquist
 • Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot analytisk kemi

Inriktning: Fysikalisk kemi (TNKMEI04, FD)

Physical Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jacinto Sá
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot fysikalisk kemi

Inriktning: Makromolekylär kemi (TNKEMI16, FD)

Macromolecular Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jöns Hilborn
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot makromolekylär kemi

Inriktning: Materialkemi (TNKEMI13, FD)

Materials Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Daniel Brandell
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Leif Nyholm
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot materialkemi

Inriktning: Mikrobiell kemi (TNKEMI12, FD/TD)

Microbial Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Peter Lindblad
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot mikrobiell kemi

Inriktning: Molekylär biomimetik (TNKEMI11, FD)

Molecular Biomimetics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Gustav Berggren
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot molekylär biomimetik

Inriktning: Oorganisk kemi (TNKEMI06, FD)

Inorganic Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Leif Nyholm
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot oorganisk kemi

Inriktning: Organisk kemi (TNKEMI07, FD)

Organic Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Helena Grennberg
 • Institutionen för kemi - BMC, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot organisk kemi

Inriktning: Polymerkemi (TNKEMI08, FD/TD)

Polymer Chemistry

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jöns Hilborn
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot polymerkemi

Inriktning: Teoretisk kemi (TNKEMI15, FD)

Theoretical Chemistry

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Roland Lindh
 • Institutionen för kemi - Ångström, kemiska sektionen

Allmän studieplan för kemi med inriktning mot teoretisk kemi

Maskininlärning

Maskininlärning (TNMASK00, FD/TD)

Machine Learning

 • Forskarutbildningsansvarig professor: David Sumpter
 • Institutionen för informationsteknologi, matematiska-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för maskininlärning

Matematik

Matematik (TNMATE00, FD)

Mathematics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Volodymyr Mazorchuk
 • Matematiska institutionen, matematiska-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för matematik

Meteorologi

Meteorologi (TNMETE00, FD)

Meteorology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Anna Rutgersson
 • Institutionen för geovetenskaper, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för meteorologi

Molekylär biovetenskap

Molekylär biovetenskap (TNMOBI00, FD)

Molecular Life Science

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Suparna Sanyal
 • Biträdande forskarutbildningsansvariga professorer: Stefan Knight, Anders Virtanen, Filipe Maia, Bengt Persson, Siv Andersson och Johan Elf
 • Institutionen för cell- och molekylärbiologi, biologiska sektionen

Allmän studieplan för molekylär biovetenskap

Naturresurser och hållbar utveckling

Naturresurser och hållbar utveckling (TNNRHU00, FD)

Natural Resources and Sustainable Development

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Valentin Troll
 • Institutionen för geovetenskaper, geovetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för naturresurser och hållbar utveckling

Teknisk fysik och dess inriktningar

Teknisk fysik (TNTEKF16, TD)

Engineering Science

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jörgen Olsson
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik

Inriktning: Atmosfäriska urladdningar (TNTEKF01, TD/FD)

Electrical Discharges in the Atmosphere

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Mats Leijon
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar

Inriktning: Byggteknik och byggd miljö (TNTEKF20, TD/FD)

Civil Engineering and Built Environment

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Joakim Widén
 • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell telknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö

Inriktning: Elektricitetslära (TNTEKF02, TD/FD)

Science of Electricity

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Isberg
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära

Inriktning: Elektronik (TNTEKF03, TD)

Electronics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Shili Zhang
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Zhen Zhang
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Inriktning: Elektronik (TNTEKF21, TD)

Electronics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Marika Edoff
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Inriktning: Fasta tillståndets fysik (TNTEKF04, TD)

Solid State Physics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Lars Österlund
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Inriktning: Hållfasthetslära (TNTEKF05, TD)

Solid Mechanics

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Kristofer Gamstedt
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära

Inriktning: Industriell teknik (TNTEKF19, FD/TD)

Industrial Engineering and Management

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Thomas Lennerfors
 • Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik

Inriktning: Materialanalys (TNTEKF07, FD/TD)

Materials Analysis

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Klaus Leifer
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot materialanalys

Inriktning: Materialvetenskap (TNTEKF08, TD)

Materials Science

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Wei Xia
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Cecilia Persson
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Inriktning: Medicinsk teknik (TNTEKF22, FD/TD)

Biomedical Engineering

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Maria Tenje
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Cecilia Persson
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik

Inriktning: Mikrosystemteknik (TNTEKF09, TD)

Microsystems Technology

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Greger Thornell
 • Biträdande forskarutbildningsansvarig professor: Maria Tenje
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Inriktning: Mikrovågsteknik (TNTEKF10, TD)

Microwave Technology

 • Ingen nyantagning
 • Forskarutbildningsansvarig professor: Jörgen Olsson
 • Institutionen för elektroteknik, tekniska sektionen

Allmän studieplan teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik

Inriktning: Nanoteknologi och funktionella material (TNTEKF15, TD/FD)

Nano Technology and Functional Materials

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Maria Strömme
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Inriktning: Tillämpad mekanik (TNTEKF18, TD)

Applied Mechanics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Per Isaksson
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik

Inriktning: Tribomaterial (TNTEKF11, TD)

Tribo Materials

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Staffan Jacobson
 • Institutionen för materialvetenskap, tekniska sektionen

Allmän studieplan för teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik (TNTEFY00, FD/TD)

Theoretical Physics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Ulf Danielsson
 • Institutionen för fysik och astronomi, fysiska sektionen

Allmän studieplan för teoretisk fysik

Tillämpad matematik och statistik

Tillämpad matematik och statistik (TNMAST01, FD)

Applied Mathematics and Statistics

 • Forskarutbildningsansvarig professor: Erik Ekström
 • Matematiska institutionen, matematiska-datavetenskapliga sektionen

Allmän studieplan för tillämpad matematik och statistik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin