Uppsala-upptäckt kan bli stoppmedicin mot Alzheimer

Lars Lannfelt

Lars Lannfelt

Forskningsresultat från Uppsala universitet kan inom ett par år leda till en ny medicin med potential att hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Japanska läkemedelsjätten Eisai har köpt rättigheterna till en ny antikropp, framtagen av svenska Bioarctic Neuroscience AB, vars forskning bygger på en upptäckt av geriatrikprofessor Lars Lannfelt.


Det handlar om antikroppen BAN2401, som är under preklinisk utveckling. Antikroppen angriper de så kallade protofibrillerna som tros vara orsaken till att Alzheimers sjukdom uppkommer.

Företaget Bioarctic, med huvudkontor i Stockholm, utvecklar nya behandlingsformer och diagnostik för Alzheimers sjukdom. Redan sommaren 2005 startade företaget ett strategiskt forskningssamarbete med japanska Eisai. Syfte var att utveckla en ny behandlingsmetod för Alzheimers sjukdom. Bioarctic har i sin tur samarbetat med Lars Lannfelts forskargrupp vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Vid Alzheimers sjukdom bildas senila plack i hjärnan, ansamlingar med beta-amyolidprotein som huvudsakligt innehåll. Alzheimerforskarna i Uppsala har visat att det är förstadiet till plackbildningen, bildandet av så kallade protofibriller, som orsakar nervcellsdöd och bortfall av de kontaktytor som krävs för fungerande nervcellskommunikation i hjärnan. Dessa hjärnskador leder till sjukdomens symptom.

När det gäller att hitta läkemedel mot sjukdomen har mycket av forskningen inriktats på immunisering eller vaccination. Uppsalaforskarna har satsat på att hitta en antikropp som kan fungera som ett vaccin mot förstadiet till Alzheimers. Forskargruppen har utvecklat en unik djurmodell där man behandlat genetiskt modifierade Alzheimermöss med så kallad passiv immunisering. Man har gett djuren en specialdesignad antikropp som söker upp och binder till protofibrillerna vilket möjliggör att de sedan kan brytas ner. Antikroppen har sedan humaniserats och börjat framställas av företaget Bioarctic, och säljs nu med potential att bli ett nytt läkemedel.


Helt nytt koncept
- Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Eisai, som är det världsledande läkemedelföretaget inom Alzheimer-forskningen. Eftersom vi arbetar med ett helt nytt koncept för behandling av den här allvarliga sjukdomen vill vi ha en stark och långsiktig relation med en samarbetspartner som är hängiven uppgiften att få ut det här spännande projektet på marknaden, säger Pär Gellerfors, VD för Bioarctic Neuroscience.

Gellerfors är tillsammans med Lars Lannfelt grundare till Bioarctic Neuroscience AB. Delägare är också Uppsala universitets holdingbolag UUAB samt Karolinska Institutet Innovation. Japanska Eisai får genom förvärvet globala rättigheter att studera, utveckla och marknadsföra antikroppen för att hitta behandling mot Alzheimers sjukdom. Bioarctic behåller rätten att marknadsföra antikroppen i Norden. Eisai säljer redan idag den marknadsledande Alzheimer-behandlingen Aricept. Företaget vill inte avslöja de finansiella villkoren för förvärvet av antikroppen.

Jenny Hakeberg

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin