AI, digitalisering och arbetsmiljö

Händer som syns skriva på en laptop med tekniska symboler i förgrunden. 

Forskning visar att det blir lägre och lägre arbetsengagemang i hela Europa. Åsa Cajander ska undersöka hur digitaliseringen och den nya AI-tekniken påverkar arbetsengagemanget. Foto: Getty Images

Hur påverkar den nya AI-tekniken arbetsmiljön och vårt engagemang på jobbet? Åsa Cajander är professor i människa-datorinteraktion och har forskat i tjugo år om digitalisering och arbetsmiljö. Hon använder gärna AI-verktyg i jobbet, men tycker att människan ska vara i fokus för den tekniska utvecklingen.

Åsa Cajander har fått anslag till två forskningsprojejkt om AI i arbetslivet. Den ena projektetet handlar om hur arbetsengagemanget påverkas av automatisering, robotisering och artificiell intelligens. Det andra handlar om AI:s påverkan på arbetsmiljön för markpersonal på flygplatser.

– De senaste studierna visar att det blir lägre och lägre arbetsengagemang bland dem som jobbar i hela Europa. Vi ska undersöka hur digitaliseringen och de här nya teknikerna påverkar arbetsengagemanget, säger Åsa Cajander.

Porträtt Åsa Cajander.

Åsa Cajander, professor i människa-dator-interaktion. Foto: Mikael Wallerstedt

Krävs kunskap om teknik och människor

Hon har länge forskat om digitalisering och arbetsmiljö, till exempel inom vårdsektorn. Det finns en hel del av den forskningen som kan överföras på AI-tekniken. För att lyckas med digitalisering på arbetet krävs kunskap inte bara om tekniken utan också om människor, konstaterar hon.

– Vi kanske inte ska automatisera det som går att automatisera utan vi kanske ska automatisera med människan i fokus och automatisera det som människor inte trivs med att göra. Vi kanske ska behålla det som är motiverande, med den komponenten i kravställandet. Det är svårt, det vet jag.

Annica Hulth

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin