Östersjödagarna vill ge havet en röst

Stenar

Havsmiljön diskuteras när Östersjödagarna arrangeras under Almedalsveckan. Foto: Adobe stock

För tionde gången arrangerar Östersjödagarna seminarier under politikerveckan i Almedalen. Årets upplaga tar upp lokala och globala utmaningar kopplat till havet som klimat, energi och matförsörjning.

– Vårt mål är att få ut östersjöfrågorna och öka kunskapen hos allmänhet, näringsliv och beslutsfattare. Men också att lyfta fram goda exempel på hållbar havsförvaltning, berättar Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Uppsala universitet som koordinerar Östersjödagarna.

Gunilla har varit med från starten 2013 när idén kring ett event om Östersjön föddes. Då jobbade hon som östersjöstrateg när Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet. Tillsammans med flera lärosäten och aktörer, bland andra tidigare finansminister Allan Larsson, påbörjades en satsning under Almedalsveckan för att ge havet en röst.

Gunilla med havet i bakgrunden.

Gunilla Rosenqvist är projektledare för Blått Centrum Gotland, en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland kring vattenfrågor. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi upplevde att det fanns en väldig okunskap kring hur allvarlig situationen var för Östersjön. Att man gärna skyllde problemen på andra. Idag tycker jag att det finns en större självmedvetenhet om hur vi i Sverige påverkar havet.

Fakta men inga domedagspredikningar

Genom åren har man belyst en mängd teman kopplat till Östersjön. En del har återkommit, exempelvis frågor om vindkraft, övergödning och sjöfart. Men även Östersjöns ekonomiska värde. Som fisket, vilket engagerat och väckt starka känslor.

– Vi ville tidigt ha debatten och blanda kunskap med diskussion. En annan viktig sak har varit att inte leverera domedagspredikningar utan snarare visa på möjligheter. Fakta är fakta men man ska inte gå från våra seminarier och känna att man inte kan göra något. Tvärtom. Därför är de goda exemplen så viktiga.

Rätten till havet en framtidsfråga

I framtiden tror Gunilla att debatten kommer fokusera allt mer på vem som har rätt till havet och hur vi utnyttjar det. Hur naturvården kan balanseras mot behovet av energi. Men även graden av självförsörjning som blivit aktuell efter coronapandemin och kriget i Ukraina.

– Östersjön är en enormt viktig resurs för oss som vi behöver för att trygga vår produktion av mat. Fisk och alger kommer troligtvis att bli ännu viktigare i framtiden. Men då behöver vi anpassa oss efter naturen och låta den sätta gränserna. Som det är nu ser jag risken att vi offrar ekosystemen för att kunna fortsätta leva som vi gör. Istället borde vi fråga oss hur vi kan skydda och bevara det vi har.

Vad ska man inte missa i årets program?

– Inget! Men om jag ska nämna några seminarier så tror jag att seminariet om blått kol och seminariet om målkonflikter i den blå ekonomin kommer blir väldigt intressanta och bra tillfällen att lära sig mer.

Om Östersjödagarna

  • Forumet består av ett nätverk av aktör både i Sverige och i andra länder i Östersjöregionen som på olika sätt arbetar med havsfrågor.
  • På hemsidan kan man se majoriteten av de seminarier som arrangerats genom åren.
  • Evenemang arrangeras 29-30 juni på Campus Gotland och i Almedalsbiblioteket. Seminarierna streamas på Almedalsveckan Play och kan också ses i efterhand.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin