Björkénska priset till Lena Claesson-Welsh och Dan I Andersson

Collage med porträtt av Lena och Dan

Dan I Anderson professor i medicinsk bakteriologi och Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi delar lika på 2023 års Björkénska pris. Foto: Mikael Wallerstedt

Dan I Anderson, professor i medicinsk bakteriologi, och Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, delar lika på 2023 års Björkénska pris. Det är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.

Motiveringar:

Dan I Anderssons forskning om dynamik och mekanismer för utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier är internationellt ledande. Hans forskning om bakteriegenomets variabilitet och stabilitet visar hur fördelaktiga gener kan amplifieras samt hur selektionstryck kan ge kompensatoriska genförändringar och till och med utveckling av nya gener. Dessa landvinningar har även ökat förståelsen för horisontell genöverföring, samt förekomst och mekanismer för heteroresistens i bakteriepopulationer. Sammantaget är denna kunskap ovärderlig för att kunna förstå hur ökningen av antibiotikaresistens ska kunna bromsas. Med sin förmåga att samla forskare i ett områdesövergripande antibiotikacentrum bidrar han till Uppsala universitets framstående position inom antibiotikaforskning.

Lena Claesson-Welsh är en internationellt ledande forskare inom vaskulärbiologi. Hon har gjort banbrytande upptäckter kring tillväxtfaktorer och signalvägar som reglerar bildningen av nya blodkärl, samt hur blodkärlens permeabilitet kan regleras både i hälsa och sjukdom. Hennes forskning är inriktad på att förstå hur kärlläckage uppstår, vilka molekyler som reglerar det samt att hitta möjligheter att blockera kärlläckage vid cancer och retinopatier. Hon har identifierat mekanismer som ligger till grund för utvecklingen av nya behandlingar som kan bromsa dessa sjukdomar. Lena Claesson-Welshs arbete har skapat en djupare förståelse för vaskulärbiologiska principer och därmed banat väg för viktiga medicinska genombrott.

Annica Hulth

Björkénska priset

Björkénska priset delades ut första gången 1902 och delas omväxlande ut inom fyra olika grenar, varav 2023 års pris är i kategorinden medicinska vetenskapens teoretiska grenar”. Pristagare utses av universitetets styrelse, konsistoriet, och den totala prissumman är i år drygt 300 000 kronor.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin