”Vi behöver ha en fördjupad diskussion om vår mat”

porträtt av Daniel

Daniel Lövgren, universitetslektor vid institutionen för informatik och media. Foto: David Naylor

Ett nätverk av forskare med en sak gemensamt: intresset för lokal mat. En av dem är Daniel Lövgren, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, som här berättar mer om nätverket och varför vi behöver prata mer om mat.

Du leder ett nätverk kring ”local foods”. Vad ska det nya nätverket göra?

– Nätverket ”Organizing Local Food”samlar forskare från tio olika institutioner och forskningscentrum vid Uppsala universitet, men inkluderar även forskare från andra lärosäten. Alla har på ett eller annat vis ett intresse i matfrågor på lokal nivå. På ett av våra första möten slog vi fast att det dock sällan är något som är helt lokalt, även om potatisen du äter är odlad på en åker nära dig, så kommer förmodligen både drivmedlet och traktorn från någon annan del av världen.

– Tanken med nätverket är att öka förståelsen för de förutsättningar och möjligheter som finns för att bidra till ett ”bättre” och mer lokalt matsystem.

Varför är det här med ”local foods” så aktuellt just nu?

– Det vi äter står idag för en stor del av växthusgasutsläppen, utarmning av jordar och en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Vi har också en högst varierande tillgång till mat beroende på var vi bor. En fördjupad diskussion om vår mat är central om vi vill förändra den negativa utveckling som vår värld just nu är inne i, jag tror att ett sätt att verka ligger i att utveckla lokala relationer.

– En närmare relation mellan det vi äter och hur/var mat produceras kan bidra till både ökad kunskap och känsla för matens påverkan på vår värld. Vi kommer aldrig vara helt lokala, men inte heller helt globala. Idag lutar det starkt åt ena hållet, och det är alltid en fråga om balans. Om vi kan odla och stärka lokala relationer tror jag vi kommer en bra bit på vägen.

Tema: Mat

Mat så som bönor och hamburgare och ägg fotade ovanifrån.

Vår kost kan påverka både hälsa och miljö. Ta del av forskning som rör vårt ätande.

Tema: Mat

Är kommunikation viktigt inom det här området?

– Kommunikation är centralt. Vi kan förstå kommunikation från flera perspektiv gällande mat. Ett handlar om kommunikation för kunskap, att arbeta aktivt med att upplysa och inkludera för att få fler med på tåget. Ett annat handlar om kommunikation för att förstå alternativa sätt att organisera oss kring mat.

– Jag leder just nu ett forskningsprojekt med säte på Södertörns högskola där fokus ligger på hur REKO-ringar fungerar som en organisation trots att vi inte finner karaktärsdrag som traditionellt förknippas med vad en organisation är. Just alternativa former av organisationer/organisering ser jag som en viktig del i den framtida utvecklingen.

Vad finns det för utmaningar för att utveckla den lokala maten?

– Det finns en del olika, till exempel ekonomiska utmaningar på olika nivåer - en handlar om osäkerhet och (in)stabilitet för småskaliga producenter. De har inte stora marginaler. Det lokalproducerade behöver inte vara dyrare, men när det är det så finns ofta förklaringar som kan vara osynliga för en konsument. Det finns också utmaningar gällande regler i till exempel livsmedelshantering och försäljning, där skulle kommuner kunna arbeta mer aktivt.

Agnes Loman

Lokal mat

Daniel Lövgren förklarar: Lokal mat är inte lätt att enkelt beskriva. Det skulle nog bli tydligt om du frågade några av de människor du träffar under en dag. Det är viktigt att prata lokal – eller närproducerad – mat som en motvikt till det globala och i hög grad industrialiserade matsystemet som vi vet har stor negativ påverkan på vårt klimat och människors hälsa. Ibland sätts geografiska begränsningar i att det som är “lokalt” är mat som produceras inom en radie av 100 kilometer. Men en sådan begränsning är en sak i Uppland där vi har nära till varandra, och något helt annat i Västerbotten där avstånden är mycket större.

Daniel Lövgren tipsar: Om du inte har handlat lokalt tidigare så tycker jag att du söker upp en REKO-ring, besöker en gård med egen försäljning (det finns så många!) eller ber din närmaste dagligvaruhandlare eller restaurang att ta in lokalt producerade ostar.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin