Uppsala universitet får sammanlagt 20 Wallenberg Scholars

En illustration som visar stjärnor och ettor och nollor.

Tillsammans med de fem nyutsedda är nu sammanlagt 20 forskare vid Uppsala universitet med i forskningsprogrammet Wallenberg Scholars. Foto: Getty Images

Fem nya forskare som tagit sikte på stora och utmanande forskningsfrågor har blivit utvalda till Wallenberg Scholars-programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Sammanlagt har Uppsala universitet nu 20 forskare i programmet.

Uppsala universitets nya Wallenberg Scholars är: Annica Black-Schaffer, Susanne Höfner och Peter Oppeneer vid institutionen för fysik och astronomi samt Maria Strömme, institutionen för materialvetenskap och Johan Åqvist vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Wallenberg Scholars-programmet initierades 2009 med målsättningen att några av landets bästa forskare skulle få ett större, fritt forskningsanslag. Tanken var att ge ledande forskare frihet och re­surser för att motivera att dessa stannade i Sverige. Som Scholars får forskarna finansiering under fem år (med möjlighet till förlängning ytterligare fem år).

Susanne Höfner kommer som Wallenberg Scholar att konstruera datormodeller över svala jättestjärnors och superjättars atmosfärer och vindar för att utforska processer som bidrar till stoftbildning och vindacceleration. Något som skulle bidra till förståelsen för hur stjärnor sprider material som kan ge upphov till planeter och liv.

Annica Black-Schaffer kommer i sin forskning att bygga ett teoretiskt ramverk för att skapa, förbättra och förstå elektronisk ordning, särskilt supraledning, i öppna system genom icke-hermitska effekter, NH-effekter.

Peter Oppeneers mål är att bygga upp ett teoretiskt ramverk för snabb ickejämviktskvantdynamik baserad på materialspecifika beräkningar och sedan applicera ramverket på viktiga, olösta problem inom icke-jämviktsdynamik hos fasta material.

Maria Strömme vill som Wallenberg Scholar utveckla skräddarsydda metallorganiska ramverk för 3D-utskrivna enheter som kan skörda rent vatten och vätgas från luft med flera cykler per dag, i olika klimat, och utan extern eltillförsel.

Johan Åqvist kommer att studera hur evolutionen har lyckats skapa enzymer som fungerar under extrema betingelser. Genom att förstå de termodynamiska och strukturella principer som använts av evolutionen vill han och hans forskargrupp använda kunskapen till att designa enzymers fysikaliska egenskaper.

Befintliga scholars som får förlängd finansiering

Mia Phillipson, professor i fysiologi
Läs mer på KAW:s webbplats: Hon utforskar immunsystemets okända funktioner

Leif Andersson, professor i evolutionär organismbiologi
Läs mer på KAW:s webbplats: Urgamla fotavtryck skriver om evolutionshistorien
https://kaw.wallenberg.org/forskning/djurens-genetiska-mangfald-en-guldgruva-forskningen

Tobias Ekholm, professor i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Vildare geometri ger ny belysning av strängteorin

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Läs mer på KAW:s webbplats: Biets bakterier kan bli magens egna vitaminfabriker

Lena Claesson Welsh, professor i medicinsk biokemi
Läs mer på KAW:s webbplats: Nya rön om blodkärl kan bromsa spridningen av cancer

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi
Läs mer på KAW:s webbplats: Han söker svar på hur liv fungerar i minsta detalj

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Läs mer på KAW:s webbplats: Urgamla fotavtryck skriver om evolutionshistorien

Olle Eriksson, professor i teoretisk fysik
Läs mer på KAW:s webbplats: Jakten på framtidens magnetiska material

Andreas Strömbergsson, professor i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Forskaren som tar ett nytt grepp om klassiska matematikproblem

Georgios Dimitroglou Rizell, docent i matematik
Läs mer på KAW:s webbplats: Han studerar rummen där Hamiltons ekvationer lever

Mattias Jakobsson, professor i genetik
Läs mer på KAW:s webbplats. Genforskning kan flytta den moderna människans vagga

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Läs mer på KAW:s webbplats: Hundars genetik hjälper oss förstå människans sjukdomar

Karin Schönning, professor i fysik
Läs mer på KAW:s webbplats: Hyperoner kan ge nya svar på universums stora mysterier

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi
Läs mer på KAW:s webbplats: Han ritar kartorna över blodkärlens celler

Maria Ågren, professor i historia
Läs mer på KAW:s webbplats: Historiska rättsprotokoll avslöjar ny bild av kvinnors och mäns arbete

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin