Center för människans förhistoria invigs

gruppbild av forskarna vid en röd träfasad

Centrumets huvudansvariga, fr v professor Karl-Johan Lindholm, professor Mattias Jakobsson, professor Jenny Larsson, professor Harald Hammarström och professor Carina Schlebusch.

Den 26 april 2024 invigs Center för människans förhistoria vid Uppsala universitet. Centret sammanför de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik i syfte att skapa en helhetsbild av människans utveckling under de senaste 10 000 åren.

– Språk är en viktig del de här åren för att förstå människans historia, säger föreståndaren Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi.

Centret är ett av fem excellenscenter vid universitetet som fått finansiering av Vetenskapsrådet. Det nya centret kommer att fungera som ett virtuellt nav där forskare från Uppsala och Stockholms universitet kan utveckla samarbeten kring människans förhistoria, kultur och språk. En forskarskola kommer också att erbjuda utbildning och forskning inom arkeologi, populationsgenetik och historisk lingvistik.

Samtidigt inrättas en fysisk samarbetsmiljö vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, i Uppsala. Där etableras också ett gästforskarprogram.

Stora datamängder ska integreras

Dagens tillgång till växande databaser har ökat forskarnas möjligheter att integrera insamlade data och metoder från olika ämnen i sina analyser, berättar Mattias Jakobsson.

– Idag kan vi använda avancerade beräkningsverktyg för att förstå människans förhistoria, vilken tycks vara långt mer komplex än man hittills har trott.

Vill urskilja mönster

De senaste 10 000 åren har formats av jordbrukets produktion av livsmedel, av befolkningstillväxt och språkliga förändringar och av framväxten av tidiga civilisationer. Förhoppningen är att det nya centret ska foga samman insikter om människans förhistoria och ge glimtar av de stora mönstren.

–Vi vet inte vilket språk de som levde för 5 000 år sedan pratade, men vi kan ta reda på deras DNA så att vi kan se hur de är relaterade till oss som lever idag. Då kan vi med hjälp av genetiken koppla ihop de arkeologiska artefakter som finns beskrivna.

Anneli Björkman

Center för människans förhistoria

  • Invigningsevenemanget äger rum den 26 april 2024, kl 10-12, i Friessalen på Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet. Ingen föranmälan behövs, först till kvarn…
  • Center för människans förhistoria är ett av fem excellenta forskningsmiljöer vid Uppsala universitet som fått bidrag från Vetenskapsrådet i 2022 års utlysning. Varje forskningsmiljö får 4–6 miljoner kronor per år under fem år med möjlighet till förlängning efter utvärdering.
  • Medlen ska gå till långsiktiga programverksamheter där forskare från olika discipliner samlas kring ett tema eller en frågeställning. Kring det ska de bygga upp ett centrum för forsknings- och utbildningsverksamhet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin