Nervnätverk som ­­­påverkar minne och inlärning

31 januari 2020

Klas Kullander forskar om nervcellskretsar och deras funktion och betydelse för inlärning, minne, motorik och kognition. Ökad kunskap om nervnätverken behövs för att behandla problem med minne och inlärning, till exempel i samband med ångest eller depression.

Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklings-
och neurobiologi. Foto: Mikael Wallerstedt

Se filmen "Den viktiga hjärnan – forskare berättar" om Klas Kullanders forskning

Klas Kullander är professor i medicinsk utvecklings- och neurobiologi. Han forskar om nervnätverk i hjärnan, hur nervceller är uppkopplade till varandra och vad de säger till varandra.

Han och hans forskargrupp är intresserade av nätverk som finns i ett område som heter hippocampus, som sitter i hjärnans tinninglober och används för att bilda nya minnen. Forskarna studerar också samspelet mellan hippocampus och hjärnbarken.

– Det är jätteviktigt för att vår inlärning ska fungera. När nervnätverken inte fungerar kan man få problem till exempel med minne och inlärning eller bli deprimerad, säger Klas Kullander.

Just nu befinner sig forskarna i en väldigt expansiv och intressant fas inom neuroforskningen. Det har kommit flera nya metoder på senare tid, till exempel optogenetik som används för att studera nervceller i levande vävnad.   ­

– Det gör att vi kan svara på nya väldigt spännande frågor, säger Klas Kullander.

– Vi vill ta reda på hur nervnätverken fungerar när vi har någon sjukdom eller åkomma som till exempel ångest eller depression. Vad är det för förändring i dom här nätverken som har skett och hur kan vi åstadkomma en normalisering av deras funktion?

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22