ERC Starting Grant till tre Uppsalaforskare

3 september 2020

ERC logotyp

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som tilldelats ERC Starting Grant vid 2020 års utlysning. Totalt 436 forskare inom EU får dela på totalt 677 miljoner euro. Tre av 23 bidrag till svenska lärosäten går till forskare verksamma vid Uppsala universitet.

Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Bidragen inom ERC Starting Grant är en del av EU’ Research and Innovation programme, Horizon 2020.

– Vår ambition är att kontinuerligt stödja toppforskning vid frontlinjen för att effektivt kunna hantera nuvarande och framtida kriser. ERC Strating Grants bidrar till att utveckla talangen och nyfikenheten hos några av de bästa unga forskarna i Europa. Deras idéer kommer att bryta ny mark och öppna nya sätt att hantera pressande utmaningar inom områden som bland annat hälsa, energi och digital teknik, säger Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth.

Av årets totalt 3 272 ansökningar beviljades 436 forskare (13%) i 25 länder anslag under fem år. ERC Starting Grants delas ut inom områdena: Life Sciences (124 forskare), Physical Sciences and Engineering (186 forskare) och Social Sciences and Humanities (126 forskare).

Tre av de 23 bidragen till svenska lärosäten går till forskare verksamma vid Uppsala universitet:

Magnus Johansson, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet för projektet ”Single-molecule tracking for live-cell protein synthesis kinetics”. Syftet med hans forskning är att nå en djupare förståelse för dynamiken och de molekylära detaljerna i proteinsyntesen i sitt naturliga sammanhang.  Nya fluorescensbaserade verktyg utvecklas för att studera proteinsyntesen på enmolekylnivå inuti levande bakterieceller.

Gabriele Messori, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet för projektet ”Compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability”. Hans forskning inriktar sig på extremt väder och atmosfärens förutsägbarhet i nutida och framtida klimat. Han använder sig bland annat av dynamisk systemanalys, maskininlärning och andra statistiska analyser. Ytterligare forskningsintressen är energiflöde i atmosfären, samspelet mellan klimatet och den jordbundna kolcykeln och monsuner i paleoklimatologi.

Chao Zhang, institutionen för kemi – Ångström, Uppsala universitet för projektet ”Deep multi-scale modelling of electrified metal oxide nanostructures”. Hans forskning är inriktad på avancerade material för elektrokemiska energilagringssystem. Det handlar om applikationer för energilagring / omvandling med utgångspunkt i den grundläggande sidan av å ena sidan den fysiska kemin hos joniskt ledande lösningar och å andra sidan den fysiska kemin för elektriskt laddade gränssnitt.

Om ERC

Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen som har forskningsprojekt i Europa. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02