Årets mottagare av Ulla och Stig Holmquists pris utsedd

23 november 2020

Jan Kihlberg, professor vid institutionen för kemi - BMC, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2020. Han belönas för sina banbrytande insatser inom området kolhydratkemi och dess tillämpningar för biomedicinska ändamål.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är 1,2 miljoner kronor.

2020 års pristagare är Jan Kihlberg, professor vid institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet.

Jan Kihlberg
Jan Kihlberg

Motivering:
Kolhydratderivat har syntetiserats med stor skicklighet och innefattar både metodutveckling för glykosidering av enskilda aminosyror och peptider samt skyddsgruppskemi. Jan Kihlberg har introducerat en NMR-teknik utnyttjande en fluorisotop som en metod för att följa utveckling av fastfas peptidsyntes och inbindning av ligander till receptorer i biologiska system. Hans kolhydratforskning har rönt stor internationell uppmärksamhet vilket också i hög grad gäller hans framgångsrika syntes och studier av makrocykler och peptidomimetika.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01