Nya riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

30 juni 2017

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet är ett hjälpdokument för lärare och studenter. Riktlinjerna har reviderats och gäller från och med 1 juli 2017.

En arbetsgrupp bestående av studenter och anställda har arbetat fram de nya riktlinjerna. Riktlinjerna är beslutade av rektor och är bindande.

Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid studentavdelningen satt med i arbetsgruppen och kan berätta om några av nyheterna.

- Ett helt nytt område har tillkommit som behandlar det självständiga arbetet (uppsatser och examensarbeten). Vi på studentavdelningen får många frågor om vilka rättigheter och skyldigheter som studenterna har där och därför har det varit bra att förtydliga det. En annan nyhet är att tidigare versioner av riktlinjerna talade om ”tentamen”. Termen tentamen har bytts ut i dokumentet och ersatts med ”examination” och ”examinerande moment”, så att det ska vara tydligt att samma villkor till exempel för antal dagar som lärarna max kan använda för rättning gäller vid alla typer av examinerande moment.

Läs om riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22