Innovation Day väcker internationellt intresse

7 december 2017

EIT Health Innovation Day på Östgöta Nation

Hallå där… Lina Sors Emilsson, projektledare för EIT Health Innovation Day som 1 december samlade studenter och representanter för Uppsala kommun och Region Uppsala i syfte att tillsammans skapa idéer för framtidens arbetsmarknad.

Hur gick EIT Health Innovation Day 2017?
– Vi är oerhört nöjda! Närmare 80 deltagare kom till Östgöta Nation, precis alla bidrog med stort engagemang kring de utmaningar Uppsala kommun och Region Uppsala formulerat, och dagen bjöd på just de kreativa möten, diskussioner och idéer vi hoppades på.

Hur går ni vidare med idéerna?
– Utgångspunkterna var att göra Uppsala kommun och Region Uppsala till ännu mer attraktiva arbetsgivare för unga akademiker och Karl Johansgårdarnas äldreboende till framtidens attraktivaste arbetsplats – och samtalen kom i båda fallen att fokusera på betydelsen av unga människors medvetenhet om dessa arbetsplatser, och framför allt vikten av mänsklig interaktion, delaktighet och kompetensutveckling. Härnäst kommer tre av studentteamen att på nytt möta kommun och Region för att se om deras idéer kan implementeras praktiskt.

Ni lockade även långväga besökare?
– Vi genomförde vår första EIT Health Innovation Day i november 2016, vilket väckte positivt eko och intresse långt utanför regionen. I år gästades vi av representanter från bland annat Barcelona och Tartu som ville uppleva Innovation Day på plats, och när de lämnade Uppsala var det med den uttryckliga ambitionen att så snart som möjligt etablera konceptet i sina hemländer.

Hur vill ni utveckla EIT Health Innovation Day i Uppsala?
– Redan i år tog vi flera viktiga steg framåt, bland annat genom att skala ner formatet till en mer intim miljö som bättre lämpar sig för de gränsöverskridande samtal vi eftersträvar. Det tätare samarbetet med kommun och region, som dessutom hade ett tjugotal medarbetare på plats vid borden, var ett annat stort plus. Nu upplever jag att vi format en fungerande struktur för framtida Innovation Days, men visst vore det nyttigt att få fler ”vanliga” Uppsalabor att delta i samtalet.

Vilka EIT Health-aktiviteter väntar härnäst vid Uppsala universitet?
– På Campussidan prioriterar vi med tvärvetenskapliga initiativ för att visa studenterna kraften och de synergieffekter som uppstår när olika kompetenser samverkar, och nu börjar förberedelserna inför vårens utbildningar  Health Innovation – An Interdisciplinary Approach och Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan liksom sommarskolan Innovation Game.

 

Läs mer om de vinnande idéerna

Läs mer om EIT Health Innovation Day 2016

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31