Universitetsparken

Två personer sitter under ett träd i universitetsparken

Redan under 1700-talet, möjligen tidigare, fanns en trädgårdsanläggning i centrala Uppsala. Då kallades den Gustavianska Academiens trädgård – idag kallas den Universitetsparken. Grönområdet höjde sig i terrasser upp mot exercitiegården, som låg där universitetshuset nu finns och var avgränsad av murar med bland annat ett torn, ”rundeln”.

Målning som föreställer den gamla trädgården utanför Gustavianum
Gustavianska Academien med dess gård. Målning i tusch och akvarell av Johan Gustaf Härstedt, 1700-tal

Idag finns inga murar runt Universitetsparken men den är omgiven av ett antal kulturhistoriska byggnader; Gustavianum, Ekermanska huset (Historicum), Kyrkans Hus, Södermanlands-Nerikes nation, Universitetshuset och ärkebiskopsgården.

Gustavianum och universitetsparken på vintern
Gustavianum är en av byggnaderna som omger universitetsparken

Från 1813 ett antal år framöver öppnades trädgården ibland för allmänheten och det anordnades uppvisningar i gymnastiska och idrottsliga färdigheter. Man fäktade, bedrev ”voltigering”, dvs. gymnastik på hästryggen och gick på lina, allt under publikens bifall.

På 1880-talet byggde man universitetshuset och hela trädgården förändrades radikalt. De gamla murarna revs och universitetsparken inrättades. Thore Fries, professor i botanik och en tid rektor för Uppsala universitet var en av de drivande krafterna i fråga om arrangemangen. Man valde att plantera en mängd träd av olika slag. Det låg ett pedagogiskt syfte i detta, samma tanke som när variationerna av träd och buskar var stora i enklaste folkskoleträdgård på landet. De unga skulle lära sig att känna igen de skilda trädslagen. Parken, som fick en ordentlig lyftning inför universitetsjubileet 1977, har behållit grundkaraktären sedan 1880-talet.

Universitetshuset och universitetsparken, gammalt foto
Universitetshuset och universitetsparken, 28 juli 1890.

Centralt i universitetsparken reser sig statyn av Erik Gustaf Geijer, historikern och poeten (1783–1847). Skulptören John Börjesson har avbildat Geijer så som han, enligt en samtida teckning, tedde sig när han stod i katedern. På sockeln sitter en kvinnogestalt, som skall symbolisera Geijers ”tanke”. Statyn kunde invigas en oktoberdag 1888, i en ännu gles park som helt dominerades av det nya universitetshuset.

I Universitetsparken finns också sex runstenar som flyttats hit från socknarna omkring Uppsala för att påminna åskådarna om det runrika landskapet Uppland.

En person cyklar förbi en av runstenarna i universitetsparken
En av runstenarna i universitetsparken.