Korta fakta om Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades redan år 1477 och är idag ett starkt och brett forskningsuniversitet som rankas bland de främsta i världen. Här finns omkring 50 000 studenter och nära 5 000 forskare.

Det yttersta målet för universitetet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Hela universitetet ska stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet i siffror

Hela universitetet

 • Nordens första universitet – grundat 1477
 • Tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap
 • Nio fakulteter
 • Cirka 60 institutioner eller motsvarande
 • Omsättning (intäkter): 7 825 mnkr
 • Anställda totalt: 7 554 (årsmedel). Motsvarar 6 582 årsarbetskrafter
 • Antal lärare: 1 780 (årsarbetskrafter) – varav 43 % kvinnor – inklusive professorer: 635 (årsarbetskrafter) – varav 33 % kvinnor
 • Annan undervisande och forskande personal:  2 224 (årsarbetskrafter) – varav 47 % kvinnor
 • Teknisk och administrativ personal: 2 205 (årsarbetskrafter) – varav 64 % kvinnor
 • Lokaler: cirka 418 800 kvadratmeter

Forskning och forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom 193 forskarutbildningsämnen.
 • Antal doktorander: 2 390 – varav 51 % kvinnor
 • Antal doktorsexamina: 331
 • Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer: 5 667
 • Intäkter för forskning och forskarutbildning: 5 388 mnkr 
 • Forskningen är till 54 % finansierad med externa intäkter

Utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Utbildningsprogram på grundnivå: cirka 75
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå: cirka 75
 • Fristående kurser: cirka 2 000
 • Antal registrerade studenter: 53 729 – varav 61 % kvinnor. Motsvarar 29 126 helårsstudenter (26 % på avancerad nivå)
 • Mest sökta programmen: jurist-, läkar- och psykologprogrammen
 • Antal examina: 6 772 – varav 51 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 70
 • Antal internationella kandidatprogram: 5
 • Fristående kurser på engelska: cirka 890
 • Internationellt studentutbyte: Cirka 1 000 inresande studenter och cirka 400 utresande
 • Antal avgiftsbetalande tredjelandsstudenter: 1 648 (motsvarar 997 helårsstudenter)

Finansiering

En del av utbildningarna finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Mer om Sveriges återhämtningsplan finns att läsa på regeringens hemsida.

EU:s logotyp med texten Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU

Källa: Uppsala universitets årsredovisning för 2021

Kända alumner

En av universitetets kända alumner är Svante Pääbo som år 2022 tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Några av de äldre namnkunniga forskarna vid Uppsala universitet är Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre.

Ritning av Celsiushuset från 1700-talet bredvid foto på Celsiushuset idag
Uppsalaalumnen Anders Celsius, som är mest känd för den hundragradiga temperaturskalan, grundade också Uppsalas första observatorium. Den nedre delen är bevarad och ligger på Svartbäcksgatan.
Senast uppdaterad: 2022-11-03