Hållbar utveckling

Världen står inför en rad globala utmaningar som klimatförändringar, energiförsörjning, ekonomisk kris, artutrotning, fattigdom och konflikter. En kvalitativ utbildning och nytänkande forskning har, och kommer att ha en fortsatt betydande roll i att analysera, kritiskt belysa och diskutera dessa utmaningar. På liknande sätt kommer de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du som student tar med dig ut i yrkes- och privatlivet vara avgörande i arbetet för en hållbar utveckling.

Förståelse av utmaningarnas komplexitet och en fördjupad kunskap om hållbar utveckling har relevans för samtliga studieinriktningar och yrkesområden, vilket väl överensstämmer med högskolelagen där det bland annat står att: "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) erbjuder dig en utbildning där du som student kan läsa allt från deltidskurser på distans och kvällstid till ett antal terminer på heltid. CEMUS unika utbildningsmodell – studentdriven utbildning för hållbar utveckling – med studenter som anställs som kursamanuenser för att driva kurserna i projektform, kursarbetsgrupper bestående av kunniga universitetslärare, forskare och externa aktörer, och speciellt inbjudna gästföreläsare, syftar till att ge dig som student en så lärorik, utmanande och inspirerande studietid hos oss som möjligt.

De program och kurser som listas här ingår i ämnet hållbar utveckling vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Utbildning inom hållbar utveckling finns även inom ett stort antal andra ämnen vid universitetet.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin