Klimatledarskap i politik och förvaltning

3 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV302

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som är verksamma i kommuner, regioner, myndigheter eller inom politiken, som tjänstemän eller förtroendevalda, och som är intresserade av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatpolitiken medför för samhället. Denna kurs behandlar både samhällsvetenskapliga förklaringar till klimatpolitikens utmaningar, vilken roll som demokrati och rättviseaspekter spelar för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik och hur klimatpolitiska styrmedel kan vara utformade för att ha störst möjlighet att bli socialt accepterade.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin