Hållbar utveckling A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 1MV020

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vad innebär hållbar utveckling i både teori och praktik? Vilka strategier och metoder kan användas för att skapa en hållbar samhällsutveckling? Hur skiljer sig den vetenskapliga förståelsen av hållbar utveckling från den allmänna, massmediala bilden av hållbarhetsproblematiken? Hur kan man arbeta med och för hållbar utveckling?

Kursen utgår från att samhället och naturen tillsammans utgör ett komplext system som måste förstås utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesövergripande perspektiv. Globala förändringar och överlevnadsfrågor som klimatförändringar, sociala orättvisor och ekonomisk kris, kräver en integrerad ansats som förutsätter kunskaper om ekologiska, ekonomiska, politiska, historiska, sociala och kulturella förhållanden. Kursen fungerar som ett utmärkt komplement till de flesta yrkesområden och utbildningar, och bygger på studentaktiverande undervisningsformer och speciellt inbjudna gästföreläsare med stor erfarenhet inom området.

I kursen används också olika systemanalytiska redskap för att skapa en djupare förståelse för de globala hållbarhetsfrågorna, samtidigt som vi arbetar med kommunikation och i projekt för att finna och förmedla möjliga lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför.

Helheten är större än delarna

Kursen består av tre tematiska moment om 7,5 hp samt ett praktiskt tillämpat projekt om 7,5 hp:

  1. Global Miljöhistoria, 7,5 hp
  2. Välfärd, utveckling och globalisering, 7,5 hp
  3. Klimatet, energin och det moderna samhället, 7,5 hp
  4. Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7,5 hp

Undervisning och upplägg

Kursen ges på helfart och dagtid, med enstaka föreläsningar på kvällstid.

Examination

Examinationen består dels av skrivuppgifter kopplade till de olika momenten och obligatoriska seminarier och dels av tillämpade examinationsuppgifter.

Välkommen till en intensiv och inspirerande A-kurs i hållbar utveckling på CEMUS!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin