Hållbar utveckling A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV020

Huvudgrupp 1

Global miljöhistoria

  • McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart, A companion to global environmental history, Chichester, West Sussex, Wiley, 2012Obligatorisk
  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Kurskompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium)

Välfärd, utveckling och globalisering

Klimatet, energin och det moderna samhället

Studenter kommer att välja en av de fem icke obligatoriska böckerna för läsning under kursens gång.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin