Hållbar utveckling A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursgemensamma böcker

  • Thiele, Leslie Paul, Sustainability, Second edition., Cambridge, UK, Polity Press, [2016]Obligatorisk

Global miljöhistoria

Välfärd, utveckling och globalisering

Klimatet, energin och det moderna samhället

Litteratur tillkommer i slutet av september.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Litteratur tillkommer i slutet av september.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin