Hållbar utveckling A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Global miljöhistoria

Klimatet, energin och det moderna samhället

Den globala ekonomin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin