Hållbar utveckling A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursgemensamma böcker

  • Thiele, Leslie Paul, Sustainability, Cambridge, UK, Polity, 2013Obligatorisk

Introduktion till hållbar utveckling

  • ArtikelkompendiumObligatorisk

Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering (samläses med Global miljöhistoria)

Välfärd, utveckling och globalisering

Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna samhället (samläses med Klimatet ...)

Litteratur tillkommer i slutet av september.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Litteratur tillkommer i slutet av september.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin