Hållbar utveckling A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV020

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kursgemensamma böcker

  • Thiele, Leslie Paul, Sustainability, Second edition., Cambridge, UK, Polity Press, [2016]Obligatorisk

Global miljöhistoria

Välfärd, utveckling och globalisering

  • Österbergh, Robert; Malmaeus, Mikael, Ekonomi för Antropocen: skiftet till en hållbar värld, 2018Obligatorisk
  • Ngũgĩ Wa Thiong'o, Se Afrika, Stockholm, Volante, 2017Obligatorisk
  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Kurskompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium)

Klimatet, energin och det moderna samhället

Litteratur tillkommer i slutet av september.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Litteratur tillkommer i slutet av september.

  • Stibbe, Arran, The handbook of sustainability literacy: skills for a changing world, Totnes, UK, Green Books, 2009Obligatorisk
  • ArtikelkompendiumObligatorisk (Kurskompendium med 3–4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium, samt artiklar och böcker som studenterna själva söker upp och använder för arbetet i sina projekt.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin