Klimatledarskap i näringslivet

3 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV303

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som är intresserade av vilka möjligheter och utmaningar som klimatförändringen och klimatarbetet medför för svenska företag och för samhället i stort. Mer information hittas på Climate Change Leaderships webbplats.

Distanskursens upplägg: Kursen har sammankomster online på Zoom på måndagar kl. 17.15-20.00 med start 20 januari 2025. Obligatoriska moment: projektarbete (rapport, muntlig redovisning och opponering/diskussion; obligatorisk närvaro under ett av redovisningstillfällen under sista kursveckan). Kommunikation mellan lärare och studenter sker under föreläsningstillfällen, via e-post och lärplattformen Studium. Dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen.

Examination sker genom inlämningsuppgift i Studium och på Zoom sista kursveckan. För redovisning kan även andra veckodagar gälla än veckodagen utsatt för föreläsningar. Datum för redovisning kommuniceras i början av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin