Vatten och samhälle

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1HY043

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen undersöker förändringen av hydrologiska förhållanden som följd av förändringar i markanvändning och stadsutveckling. Policy och aktiviteter (byggandet av kanaler, dammar, vattenmagasin) diskuteras utifrån sin samhällsimplementering för att hantera vattentillgången och vattenbehovet. Samhällets respons till hydrologiska förändringar, vattenstyrning samt inverkan av hydrologiska extremhändelser. Rollen av kultur, teknik, ekonomi och klimat i samspelet mellan hydrologi och samhälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin