Vatten och samhälle

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1HY043

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Loucks, D.P. m.fl., Water Resources Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications, Cornell University, NY, USA, 2005, http://ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/2804Obligatorisk
  • A selection of scientific articles assigned by the lecturers, Institutionen för geovetenskaper

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin