Rymdens resurser

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV208

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till naturresurser i solsystemet och möjliga sätt att kartlägga och exploatera rymdens resurser.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin