Experimentell industriell bioprocess I - design

3 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL812

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Om kursen

Biologiska produkter, "biologics", såsom rekombinanta terapeutiska proteiner/antikroppar, vaccin, genterapi och nukleinsyror har på kort tid förändrat möjligheterna till behandling av en rad olika sjukdomstillstånd och industrin ställer om för en ny snabbt växande marknad. Till skillnad från kemiska läkemedel och substanser, är biologiska molekyler komplexa och kräver komplexa bioprocess-metoder för produktion (odling, skörd, rening och analys).

I denna kurs går vi igenom hur industriell produktion av biomolekyler sker. Vi analyserar och diskuterar design av bioprocesser för ekonomiskt hållbar, säker produktion av hög kvalité. I samarbete med Testa Center och Cytiva i Uppsala, presenteras valmöjligheter vad gäller bioprocess-instrumentering och metoder. Kursen består av föreläsningar/seminarier (2 hp), samt ett individuellt genomfört teoretiskt projekt (1 hp).

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande kurser: Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp, Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin