Biokemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB409

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Olika typer av receptorer. Översikt av energimetabolism. Principer för energiomvandling i cellulära system. Kromatografiska, elektroforetiska och enkla enzymkinetiska metoder för rening och analys av biomolekyler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin