Malmresurser

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MP028

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Bildning, sammansättning och lokalisering av malmer. Diskussion runt miljö- och hållbarhetsaspekter i samband med malmresursutvinning. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin