Marknadsverksamhet i elkraftsystem

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE733

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Marknadsöversikt av elektriska kraftsystem. Marknadsmakt, risk och arbitrage på elmarknaderna. Korttidslast och genereringsprognoser. Elprisprognoser. Prisbaserad produktionsplanering. Säkerhetsbegränsad produktionsplanering. Introduktion till genereringsutbyggnad och planering för transmissionsinvesteringar. Elmarknadens laboratorium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin