Ledarskap, förbättringsarbete och evidensbaserad omvårdnad inom kirurgisk vård

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KR150

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin