Politisk extremism i historiskt perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HA727

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om hur olika politiska ytterlighetsinriktningar betraktats och vuxit fram från slutet av 1880-talet och framåt. Kursen behandlar orsakerna till rörelsernas framväxt och utveckling utifrån deras ideologiska grunder och valda strategier. Vidare behandlas hur, varför och av vem vissa rörelser definierats som politiskt extrema vid olika tidpunkter. Särskild vikt läggs vid att diskutera på vilka grunder och i vilka kontexter en rörelse betraktat som politiskt extrem och hur detta förändrats över tid.

Kursen ger dig också kunskap om hur det omgivande samhället bemött dessa rörelser, utifrån samtida uppfattningar av vad som definieras vara en politisk ytterlighetsrörelse. Kursens huvudfokus är Europa och USA.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin