Astrofysik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA205

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

30 hp matematik och 60 hp fysik, Astrofysik I eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

* redogöra för någon specifik gren av aktuell astronomisk forskning

* självständigt inhämta information, avgöra om den är relevant, samt sammanfatta och presentera artiklar i seminarier

Innehåll

Kursen genomförs i seminarieform. Innehållet koncentreras mot aktuella företeelser och problemställningar inom astronomin.

Undervisning

Seminarier.

Examination

Godkända seminarier och presentationer. Betyget baseras på studentens engagemang och förståelse av ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin