Astrofysik II

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA205

Huvudgrupp 1

Litteratur beroende på val av fördjupning, bestäms i samråd med läraren vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin